צפורה סלומון

13.10.1964
דוגמנית
צפורה סלומון
צילום : "אריה קרן"