יפה (פרס) פרסמן

20.10.1964
דוגמנית
יפה (פרס) פרסמן
צילום : "אריה קרן"