רינה אהרונסון

27.10.1964
דוגמנית
רינה אהרונסון
צילום : "רן הוד"