בתיה בנדיקט-בר צבי

03.11.1964
דוגמנית
בתיה בנדיקט-בר צבי
צילום : "לא ידוע"