גאולה נוני

10.11.1964
שחקנית
גאולה נוני
צילום : "אריה קרן"