רות מטולה

01.12.1964
דוגמנית
רות מטולה
צילום : "אריה קרן"