נירה ירון

08.12.1964
דוגמנית
נירה ירון
צילום : "אריה קרן"