ביאטריס רובין

15.12.1964
דוגמנית
ביאטריס רובין
צילום : "אריה קרן"