חנה מירס

22.12.1964
דוגמנית
חנה מירס
צילום : "אריה קרן"