יהודית מזור

05.01.1965
מלכת היופי לשנת 1962
יהודית מזור
צילום : "לא ידוע"