נורית מקובר

12.01.1965
דוגמנית
נורית מקובר
צילום : "אריה קרן"