מימי לוי

26.01.1965
דוגמנית
מימי לוי
צילום : "אריה קרן"