דליה פרידמן

02.02.1965
דוגמנית
דליה פרידמן
צילום : "סטודיו קרן"