דבורה רוטמן (דבורה דוידסון)

09.02.1965
דוגמנית
דבורה רוטמן (דבורה דוידסון)
צילום : "סטודיו קרן"