ניצה פרוטמן

02.03.1965
דוגמנית
ניצה פרוטמן
צילום : "סטודיו קרן"