אורה גרינברג

16.03.1965
דוגמנית
אורה גרינברג
צילום : "משה צור"