סוניה חן

23.03.1965
דוגמנית
סוניה חן
צילום : "חנוך נורברט"