זוזי רטוני

30.03.1965
דוגמנית
זוזי רטוני
צילום : "סטודיו קרן"