מזל בן שלמה

06.04.1965
דוגמנית
מזל בן שלמה
צילום : "שמואל בן גד"