עובדת בקטיף

05.01.1949
"מחסור לא יתואר בידיים גרם לכך שמאות ואלפי נשים בעלות מקצועות שונים החלו מטפסות על הסולם וקוטפות את פרי ההדר... צו גיוס לעבודה בקטיף הוצא על ידי המפקח הכללי על כח אדם, מר מנחם בדר". דמות השבוע: לאה בית אלי, המזכירה המארגנת של ויצו
עובדת בקטיף
צילום : "לא ידוע"