רחל גייגר

13.04.1965
דוגמנית
רחל גייגר
צילום : "סמי בן גד"