נעמי שמיל

20.04.1965
דוגמנית
נעמי שמיל
צילום : "סמי בן גד"