אתי ביטמן

27.04.1965
דוגמנית
אתי ביטמן
צילום : "יצחק קרפט"