דיטה טסלר

11.05.1965
דוגמנית
דיטה טסלר
צילום : "יצחק קרפט"