גאולה זוהר

25.05.1965
זמרת
גאולה זוהר
צילום : "סמי בן גד"