אימוגן וודפורד

01.06.1965
דוגמנית
אימוגן וודפורד
צילום : "סידני פיזן"