עליזה שדה

22.06.1965
מלכת היופי לשנת 1965
עליזה שדה
צילום : "סמי בן גד"