עליזה שדה

29.06.1965
מלכת היופי לשנת 1965
עליזה שדה
צילום : "לא ידוע"