שלומית גת

20.07.1965
מלכת החן לשנת 1965
שלומית גת
צילום : "סמי בן גד"