ג'ולי בישופ

10.08.1965
דוגמנית
ג'ולי בישופ
צילום : "לא ידוע"