איה ויסאדלר

01.08.1965
דוגמנית
איה ויסאדלר
צילום : "סמי בן גד"