ריקי זהרון

07.09.1965
דוגמנית
ריקי זהרון
צילום : "סמי בן גד"