מירה דביר

21.09.1965
מלכת היופי של תל אביב
מירה דביר
צילום : "סמי בן גד"