סימה מזרחי

29.09.1965
דוגמנית
סימה מזרחי
צילום : "משה צור"