רחל ענן

05.10.1965
דוגמנית
רחל ענן
צילום : "סמי בן גד"