טובה שפיר

12.10.1965
דוגמנית
טובה שפיר
צילום : "סמי בן גד"