דוגמנית

26.10.1965
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"