דוגמנית

23.11.1965
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"