תקוה מור

30.11.1965
שחקנית
תקוה מור
צילום : "סמי בן גד"