דוגמנית

21.12.1965
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"