דליה פרידלנד

04.01.1966
דוגמנית
דליה פרידלנד
צילום : "לא ידוע"