אסתר הרליץ, ורה ויצמן

02.02.1949
דמות השבוע: אסתר הרליץ, "אחת הפקידות הראשיות במשרד החוץ במחלקה לארצות הברית" (לימים הייתה הרליץ כלת פרס ישראל, קונסולית ושגרירה וכן חברת כנסת). בצילום בראש העמוד: הבחירות לאספה המכוננת התקיימו ב-25 בינואר 1949. אשת הנשיא, הגברת ורה ויצמן, מצביעה.
אסתר הרליץ, ורה ויצמן
צילום : "לא ידוע"