רינה גנור

01.02.1966
שחקנית
רינה גנור
צילום : "סמי בן גד"