דולי בן נתן

15.02.1966
דוגמנית
דולי בן נתן
צילום : "לא ידוע"