כרמלית ליפשיץ

22.02.1966
דוגמנית
כרמלית ליפשיץ
צילום : "יצחק קרפט"