דפנה נוי

01.03.1966
דוגמנית
דפנה נוי
צילום : "לא ידוע"