רבקה מידת

08.03.1966
דוגמנית
רבקה מידת
צילום : "סמי בן גד"