לילי סופר

15.03.1966
דוגמנית
לילי סופר
צילום : "סמי בן גד"