צופיה גונן

22.03.1966
דוגמנית
צופיה גונן
צילום : "סמי בן גד"