עליזה כהן

29.03.1966
דוגמנית
עליזה כהן
צילום : "סמי בן גד"